Avís legal

1ª Objecte de les condicions generals d’ús

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA, d’ara endavant AGRAME, ofereix el portal menorcaturismorural.net subjecte a les presents Condicions d’Ús.

Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats oferide per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis GUIA D’ESTABLIMENTS DE TURISME I TURISME RURAL DE MENORCA (situada a l’URL https: //www.menorcaturismorural. net /) es sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació

2ª Serveisprestats per mitjà del portal Menorcaturismorural.net

AGRAME ofereix a través de la pàgina web de continguts i serveis menorcaturismorural.net una guia d’establiments d’agroturisme i turisme rural de Menorca.

AGRAME podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin o no gratuïtes, que incrementin les prestacions disponibles per a l’Usuari.

AGRAME es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al portal menorcaturismorural.net

3ª Responsabilitat  del procesament i ús dels continguts del portal menorcaturismorural.net

AGRAME no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les que l’Usuari pugui accedir a través del portal menorcaturismorural .net. L’Usuari accepta expressament deixar exempta a AGRAME de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal menorcaturismorural.net.

L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés a aquests continguts així com de la seva reproducció o difusió.

AGRAME no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Aquesta garantia limitada i la limitació de responsabilitat esmentades en els paràgrafs anteriors no afectaran ni perjudicaran els drets imperatius que li assisteixin segons el lloc de la seva residència.

4ª Responsabilitat per l’ús d’enllaço del portal Menorcaturismorural.net

AGRAME no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que l’Usuari accedeixi per mitjà d’un enllaç ( “link”) inclòs al portal menorcaturismorural.net.

AGRAME no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l’accés s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al portal menorcaturismorural.net.

5ª Propietat Intelectual i Industrial

L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins el portal menorcaturismorural.net estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a AGRAME o als establiments associats. En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment davant de tercers.

El títol i els drets de propietat sobre el portal menorcaturismorural.net seran en tot cas titularitat de AGRAME o dels establiments associats, de tal manera que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic , logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de AGRAME o establiments associats que apareguin al portal menorcaturismorural.net.

Així mateix, l’Usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. Excepte acord particular entre les parts, l’Usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats ia no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del portal menorcaturismorural. net.

L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del portal menorcaturismorural.net per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure els Usuaris del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix l’Usuari es fa responsable d’estendre el compliment d’aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a utilitzar el servei.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal menorcaturismorural.net que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de AGRAME o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a AGRAME davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús.

L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del portal menorcaturismorural.ent qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a AGRAME, als seus asocidats, als seus proveïdors o a tercers, així com de introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls ActiveX o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.

6ª Responsabilitat d’AGRAME del funcionament del portal menorcaturismorural.net

AGRAME no serà responsable de cap dany que es generi a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents condicions generals d’ús deguda a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a la companyia.

Tampoc AGRAME serà responsable de l’inadequat funcionament del portal menorcaturismorural.net si això es deu a tasques de manteniment, a incidències que afectin operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari oa la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

7ª Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que AGRAME ha modificat i actualitzat la política de protecció de dades. Aquest canvi compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades, GDPR, l’objectiu és unificar les lleis de Privacitat en tota la Unió Europea.

AGRAME informa a l’usuari que les seves dades subministrades s’incorporaran al sistema de tractament titularitat de la AGRAME amb CIF G07075781 i domicili social situat a Edifici Pau Seguí c / Comerciants, 9, 07760, Ciutadella de Menorca (Illes Balears), amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació, formació i comercialització del servei i d’activitats relacionades amb els mateixos. En compliment amb la normativa vigent, AGRAME informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

Les dades facilitades podran ser comunicades amb fins promocionals i / o cedits a terceres persones que els sol·licitin per escrit, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat, o en tot cas quan l’òrgan corresponent ho determini, llevat que l’interessat manifesti per escrit el contrari. El fet de no facilitar aquestes dades a terceres persones implica que no es pugui complir amb part de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions d’ús.

AGRAME informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la AGRAME es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic agrame@empresademenorca.org. També podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

8ª Resolució

AGRAME unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del portal menorcaturismorural.net, bastant per a això la mera comunicació a l’Usuari, en el supòsit que l’Usuari incompleixi qualsevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d’ús.

9ª Comunicacions

AGRAME podrà dirigir a l’Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. De la mateixa manera, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a AGRAME per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, o correu electrònic, dirigit a la bústia d’atenció a l’Usuari.

10ª Llei aplicable y resolució de conflictes

És aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre la interpretació o execució de les mateixes l’usuari podrà dirigir-se als Jutjats i Tribunals del domicili a Espanya.

Amb el suport de

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies